Produkter

Vändskär med DLC-beläggning för bearbetning av aluminium

Kyocera lanserar PDL025, en ny serie vändskär med DLC-beläggning för bearbetning av aluminium.

DLC står för ”Diamond Like Carbon” och ger serien en hårdhet nära en diamants vilket innebär lång livslängd. Med förbättrad vidhäftningsstyrka av beläggningen uppnås en reducerad och kontrollerad verktygsförslitning. Dessutom har vändskären en hög motståndskraft mot löseggsbildning vilket ger en utmärkt ytjämnhet och hög processäkerhet.