Produkter

CA3 svarvskär för gjutjärn

By November 23, 2016 No Comments

Kyocera har utvecklat en ny serie svarvskär som förbättrar bearbetningen av gjutjärn.

Serien benämns CA3 och innefattar tre nya hårdmetallsorter och spånbrytare som täcker alla typer av gjutjärnsbearbetning, från grov- till finsvarvning. De nya svarvskären är ett svar på den ökande efterfrågan på vändskär som kan ge stabila maskinprestanda vid olika bearbetningsförhållanden.

Kyocera har använt en nyutvecklad CVD-beläggning för gjutjärnsbearbetning i den nya CA3-serien. Förutom att beläggningsskiktens vidhäftning har ökats genom optimerad kristallstruktur i varje skikt, har slitage- och brottstyrkan förbättrats avsevärt. Kyocera har även justerat balansen mellan skikten för olika användningsområden i syfte att öka livslängden och säkerställa stabil bearbetning.

Serien har tre nyutvecklade spånbrytare som maximerar prestandan när de kombineras med de nya hårdmetallsorterna i CA3-serien. Kombinationen spånbrytare och hårdmetallsorter ger optimala valmöjligheter för en effektiv och processäker svarvning.