Etisk Policy 2020-07-23

Introduktion

Etiska frågor är viktiga för SmiCut AB. Vi eftersträvar en hög nivå av etisk och ansvarsfull affärsverksamhet. I denna policy förklarar vi hur vi tillämpar vår etiska policy inom olika områden.

Mutor och korruption

SmiCut är fast besluten att tillämpa rättvisa affärsmetoder utan några som helst former av mutor och korruption, och bekräftar att följa de lagar om mutor i alla länder där vi har verksamhet.

Dessutom förväntar vi oss samma höga etiska standarder från våra affärspartner när det gäller mutor och korruption.

Handelsregler

SmiCut undersöker noga vilka bestämmelser det finns inom områden som tull, sanktioner och export. Vi samlar och tillämpar regelverk för det specifika landet vi importerar eller exporterar till i syfte att följa alla lagar.

Militärindustri

SmiCut vill inte att deras verktyg ska användas inom militärindustrin, produkter som används till vapen, reservdelar för vapen och liknande. Om du vet att verktygen kommer att användas i det syftet, vänligen beställ ej från SmiCut.

Kontakta oss vid frågor om vår etiska policy.

Kontakta oss om du har frågor om om vår etiska policy. Kontaktuppgifterna finns på vår hemsida.

Vi kan komma att göra ändringar i vår etiska policy. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen.