Integritetspolicy 2018-08-07

Behandling av personuppgifter på SmiCut AB

För SmiCut AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom SmiCut AB:s verksamhet är SmiCut AB personuppgiftsansvarig. (556564-8044, Fläderstigen 12, Ludvika). 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Uppgifterna som samlas in kan härledas till 2 kategorier, kunder & leverantörer och anställda. 

Kunder & Leverantörer

Vilka personuppgifter samlas in?

När personuppgifter samlas in görs alltid en bedömning där vi väger in vad du rimligen kan förvänta dig av oss som personuppgiftsansvarig i den här situationen.

– Namn på dig i samband med försäljning

– Din arbetstitel

-Kontaktuppgifter

– Företaget och adressen där du arbetar

– Orderhistorik på beställningar du har gjort

Vilka uppgifter samlas aldrig in?

SmiCut samlar aldrig in uppgifter om religion, etniskt ursprung, åsikter, utseende och andra likande uppgifter som inkräktar på den personliga integriteten.

Varför samlas de här uppgifterna in?

Personuppgifterna är nödvändiga för att snabbare kunna administrera nya ordrar från samma kunder. Samt för att kunna kontakta rätt person på företaget för olika typer av frågor, gällande ordrar, avtal, ekonomifrågor m.m. 

Uppgifterna är även viktiga för direktmarknadsföring, när det gäller telefonsamtal, utskick av brev, kataloger m.m. 

När det gäller sparandet av orderhistoriken så brukar det uppskattas att vi vet vad som har beställts tidigare. Ofta kontaktar kunder SmiCut för att få veta sin orderhistorik för att kunna beställa samma varor igen.

Anställda

Vilka personuppgifter samlas in?

När personuppgifter samlas in görs alltid en bedömning där vi väger in vad du rimligen kan förvänta dig av oss som personuppgiftsansvarig i den här situationen.

– Namn, adress, personnummer

– Bankkonto

– Eventuell fackföreningstillhörighet

– Namn och kontaktuppgift på närmast anhörig

Vilka uppgifter samlas aldrig in?

SmiCut samlar aldrig in uppgifter om religion, etniskt ursprung, åsikter, utseende och andra likande uppgifter som inkräktar på den personliga integriteten.

Varför samlas de här uppgifterna in?

Personuppgifterna är nödvändiga för att kunna betala ut löner och för att hantera uppsägningar, meddela myndigheter vid sjukskrivningar, försäkringsärenden och liknande.

Namn och kontaktuppgifter till närmast anhörig samlas in av arbetsmiljöskäl. T. ex. för att kunna meddela anhörig händelse av olycksfall.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. 

Varje begäran om åtkomst, rättelse eller radering måste göras skriftligen till den adress som finns under kontaktuppgifter på hemsidan.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss. 

Kontaktuppgifterna finns på vår hemsida.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.