Skip to main content

Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych w SmiCut AB

Prywatność osobista jest ważna dla SmiCut AB. Dążymy do wysokiego poziomu ochrony danych. W tej polityce wyjaśniamy, jak zbieramy i używamy danych osobowych. Opisujemy również Twoje prawa i jak możesz je egzekwować.

Zawsze zapraszamy do kontaktu z nami, jeśli masz pytania o to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Co to są dane osobowe i co to jest przetwarzanie danych osobowych?

Dane osobowe to wszelkie informacje o żyjącej naturalnej osobie, które można bezpośrednio lub pośrednio powiązać z tą osobą. Chodzi nie tylko o nazwiska i numery ubezpieczenia społecznego, ale także o zdjęcia i adresy e-mail, na przykład.

Przetwarzanie danych osobowych to wszystko, co dzieje się z danymi osobowymi w systemach IT, czy to na urządzeniach mobilnych, czy komputerach. Obejmuje to, na przykład, zbieranie, rejestrację, strukturyzację, przechowywanie, przetwarzanie i przesyłanie. W niektórych przypadkach mogą być również uwzględnione rejestry manualne.

Odpowiedzialny za dane osobowe

SmiCut AB jest odpowiedzialny za dane osobowe za przetwarzanie, które ma miejsce w ramach działalności SmiCut AB. (SE556564804401), Fläderstigen 12, Ludvika, Szwecja)

Jakie dane osobowe zbieramy o Tobie i dlaczego?

Zebrane dane mogą pochodzić z 2 kategorii, klientów i dostawców oraz pracowników.

Klienci i dostawcy

Jakie dane osobowe są zbierane?

Gdy zbierane są dane osobowe, zawsze dokonujemy oceny, gdzie ważymy, czego można od nas rozsądnie oczekiwać jako zarządcy danych osobowych w tej sytuacji.

  • Imię i nazwisko podczas sprzedaży
  • Twój tytuł zawodowy
  • Dane kontaktowe
  • Firma i adres, w którym pracujesz
  • Historia zamówień na złożone przez Ciebie zamówienia

Jakich informacji nigdy nie zbieramy?

SmiCut nigdy nie zbiera informacji o religii, pochodzeniu etnicznym, poglądach, wyglądzie i innych podobnych informacjach, które naruszają prywatność osobistą.

Dlaczego są zbierane te informacje?

Dane osobowe są niezbędne, aby móc szybciej zarządzać nowymi zamówieniami od tych samych klientów. A także aby móc skontaktować się z odpowiednią osobą w firmie w różnych rodzajach pytań, dotyczących zamówień, umów, spraw finansowych itp.

Informacje te są również ważne dla marketingu bezpośredniego, gdy chodzi o rozmowy telefoniczne, wysyłanie poczty, katalogów itp.

Jeśli chodzi o zapisywanie historii zamówień, zwykle ocenia się, że wiemy, co zostało zamówione wcześniej. Często klienci kontaktują się ze SmiCut, aby poznać swoją historię zamówień, aby ponownie zamówić te same towary.

Pracownicy

Jakie dane osobowe są zbierane?

Gdy zbierane są dane osobowe, zawsze dokonujemy oceny, gdzie ważymy, czego można od nas rozsądnie oczekiwać jako zarządcy danych osobowych w tej sytuacji.

  • Imię i nazwisko, adres, numer ubezpieczenia społecznego
  • Konto bankowe
  • Ewentualne członkostwo w związku zawodowym
  • Imię i dane kontaktowe najbliższego krewnego.

Jakich informacji nigdy nie zbieramy?

SmiCut nigdy nie zbiera informacji o religii, pochodzeniu etnicznym, poglądach, wyglądzie i innych podobnych informacjach, które naruszają prywatność osobistą.

Dlaczego są zbierane te informacje?

Dane osobowe są niezbędne, aby móc wypłacać wynagrodzenia i zarządzać zwolnieniami, zgłaszać urzędom w przypadku zwolnień lekarskich, sprawach ubezpieczeniowych i tym podobnych.

Imiona i dane kontaktowe najbliższego krewnego są zbierane ze względów środowiska pracy. Na przykład, aby móc zgłosić incydent związany w przypadku wypadku.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z naszej umowy o pracę z Tobą oraz przestrzegania przepisów prawa i układów zbiorowych.

Asystenci Danych Osobowych

W niektórych sytuacjach konieczne jest dla nas zatrudnienie innych stron. Na przykład różnych dostawców IT dla systemów HR. Są wtedy asystentami danych osobowych dla nas. Sprawdzamy asystentów danych osobowych, aby upewnić się, że gwarantują bezpieczeństwo i poufność danych osobowych. Gdy zatrudniani są asystenci danych osobowych, dzieje się to tylko w celach zgodnych z celami, które mamy dla samodzielnej obróbki.

Podmioty samodzielnie odpowiedzialne za dane osobowe

Udostępniamy również Twoje dane osobowe pewnym innym podmiotom, które są samodzielnie odpowiedzialne za dane osobowe, takim jak organy władzy, takie jak szwedzki Urząd Skarbowy, gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia takich informacji na podstawie prawa lub decyzji rządowych. Gdy Twoje dane osobowe są udostępniane podmiotowi, który jest samodzielnie odpowiedzialny za dane osobowe, obowiązuje polityka prywatności i przetwarzanie danych tej organizacji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Nigdy nie przechowujemy Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne dla każdego celu. Ze względu na przepisy prawne, na przykład, niektóre informacje w księgowości muszą być przechowywane przez co najmniej siedem lat.

Jakie są Twoje prawa jako zarejestrowany?

Jako zarejestrowany masz szereg praw zgodnie z obowiązującym prawem. Masz prawo otrzymać wydruk pokazujący, jakie dane osobowe mamy o Tobie zarejestrowane. Możesz zażądać korekty błędnych informacji, a w niektórych przypadkach usunięcia.

Każda prośba o dostęp, korektę lub usunięcie musi być skierowana na piśmie na adres podany w danych kontaktowych na stronie internetowej.

Skontaktuj się z nami w sprawie pytań, jak przetwarzamy dane osobowe.

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, skontaktuj się z nami. Informacje kontaktowe można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Możemy dokonywać zmian w naszej polityce prywatności. Najnowsza wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na stronie.

Ten tekst został ostatnio zaktualizowany 2018-08-07

Masz pytania?

Nasz wykwalifikowany personel chętnie Ci pomoże.

Poproś o więcej informacji