Skip to main content

Gängsvarvverktyg

Komplett program av verktyg för gängsvarvning för både invändig- och utvändig bearbetning för stigningar från 0,2 mm ända upp till 12 mm. SmiCut har även ett program micro verktyg för invändig bearbetning.

FourCut

Gängskäret FourCut är ett av skälen varför SmiCut är världsledande inom gängverktyg. Det här extremt starka verktyget kan helt ersätta det triangulära gängskäret när det gäller utvändig gängning. FourCut finns tillgänglig i dem vanligaste stigningarna och har följande fördelar…

  • Kostnadseffektiv
  • Styrka
  • Åtkomlighet
  • Optimal släppning

Till FourCut finns även skär för spårstickning. Samma hållare används till både gängning och spårstickning. Se filmen nedan eller läs mer om fördelarna med FourCut.

Hållare med bättre åtkomlighet

SmiCut har utvecklat FourCut hållare som ger dig bättre åtkomlighet vid gängning och spårstickning. Hållarna bibehåller stabilitet och styrka samtidigt som dem ger utökade möjligheter till bearbetning mellan ansatser.

Filmer