Välj rätt diameter på gängfräsen

Vid gängfräsning så måste verktygets diameter vara mindre än gängans diameter. Skälet är att gängan har en stigningsvinkel, men verktyget är rakt. Om verktyget är för stort kommer det bli en avvikelse på gängans profil. Storleken på avvikelsen beror på flera faktorer.

  • Gängans diameter
  • Verktygets diameter
  • Profilvinkeln
  • Stigningen

Stor diameter på gängfräsen jämfört med gängans diameter, liten profilvinkel och stor stigning. De är faktorer som ger större avvikelser.

gängfräs diameter avvikelse

Det finns tre sätt som hjälper dig välja rätt storlek på gängfräsen. Se följande länkar för mer information

SmiCut Katalog
SmiCut Online Store (GÄNGFRÄSNING applikation)
SmiProg - mjukvara för gängfräsning