PRESSMEDDELANDE 2019-09-04

Samma hållare för spårstickning och gängning

SmiCut har vidareutvecklat sitt FourCut gängverktyg så att det även finns för spårstickning.
Ingen underläggsplatta behövs därför att man har slipat in extra släppning på sidorna av skäret. Man behöver alltså inte tänka på stigningsvinkel och val av underläggsplatta när man gängsvarvar. Samma hållare kan användas för alla gängor med stigning upp till 3,5 mm och nu också för spårstickning upp till 3,5 mm bredd.
FourCut Spårstickning

Nu finns det skär för spårstickning till gängverktyget FourCut. Använd samma hållare för gängning och spårstickning.

Produktblad

FourCut Broschyr 2020 (PDF)