Solcellsanläggning är installerad hos SmiCut

En solcellsanläggning på 36 kW har installerats på taket hos SmiCut. Den består av 120 stycken monokristallina paneler á 300W och den totala anläggningsytan är 200 m2.

Paneltypen är den mest effektiva som finns på marknaden. Anläggningen beräknas ge en årlig produktion av 34.000 kWh, vilket är en stor del av den energi som SmiCut använder i sin produktion. Under sommarmånaderna med långa dagar och många soltimmar kommer solcellerna ge ett överskott av energi. Detta överskott av el säljs vidare till elbolagen som i sin tur vidarebefordrar den ut i samhället.